Reinåga samdrift


Reinåga kaster seg utfor fjellet

Dagens bilde (6. januar 2008)

Kyrne har fått fôr

Tidligere bilder

 

I media om oss

Leverandører

 

Samdriften ble etablert i juni 2005 og omfatter alle melkebruk mellom Sjøforsbrua og Stabbforsflåget i Korgen (Hemnes kommune i Nordland).

Vi tok sikte på å komme i gang med melkeproduksjonen i fellesfjøset rundt årsskiftet 2006/07 men ble litt forsinket. Vi begynte med felles levering fra 1. mars, og flyttet inn dyrene den 13. Total kvote i 2008 er nesten 550 000 liter. Vi bruker robotmelking...

Vi som deltar:
G.bnr 110/3 Turid Kyllingmo
G.bnr 111/2 Halvar Tømmermo
G.bnr 127/1 Arild Inderdal
G.bnr 127/3 Svein Joar Hartz


G.bnr 127/6 Roy Hugo Krokmo
G.bnr 131/1 Jorun Reinåmo
G.bnr 131/2 Kari Reinåmo
G.bnr 131/3 Asbjørn Johansen